Why We Do It

I takt med vores vækst gennem årene, både på tekstilområdet og antallet af medarbejdere, er behovet for en fælles og støt kurs kun blevet vigtigere. Vi har en forpligtigelse i at sikre, at de værdier, som helt fra begyndelsen har defineret vores virksomhed, består i vores fortsatte udvikling og rejse.

Vi skal sikre at alle medarbejdere, uanset stilling, kan finde en meningsfuldhed i deres arbejde, idet vi sigter mod fælles mål og ud fra et klart defineret værdigrundlag.

Grafik af JBS Textile Group Vision, Mission og værdigrundlag