Sustainability

 

 

JBS Sustainability

 

Vi har produceret undertøj i mere end 80 år – altid ud fra mottoet ”kvalitet frem for alt”. Produkter af høj kvalitet og med lang levetid skal udskiftes sjældnere, hvilket betyder mindre affald, mindre energiforbrug og mindre forurening, og er derfor det mere ansvarlige valg.
For os handler kvalitet ikke kun om godt håndværk. Det handler faktisk om meget mere end det. Et kvalitetsprodukt skal være langtidsholdbart, det skal være behageligt at bære, det skal være lavet af de bedste og mest bæredygtige materialer, det skal laves med respekt for mennesker og miljø, og det skal laves uden brug af giftige kemikalier. Det er JBS’ tilgang til kvalitet.


Det er en kendsgerning, at tekstilindustrien, som vi er en del af, har en negativ påvirkning på miljøet og har alvorlige udfordringer i forhold til menneskerettigheder og arbejdsforhold. JBS ønsker at bidrage til en bedre tekstilindustri, hvor sociale og miljømæssige forhold har højeste prioritet. Vi er opmærksomme på, at det er en stor opgave, der ligger foran os, men vi er startet på rejsen, og vi er overbeviste om, at det kan lykkedes – igennem tæt samarbejde med partnerne i vores forsyningskæde og med industrien som helhed.

 

 

 

 

Vores Forsyningskæde

Transparens

 

For at sikre, at vores produkter produceres ansvarligt og under ordentlige forhold, er det vigtigt, at vi ved, hvor og på hvilke fabrikker, vores produkter fremstilles. Dette er dog ikke altid nemt, da tekstilforsyningskæden er meget kompleks, og informationer om produktionen ikke altid er let tilgængelig – slet ikke når du går længere tilbage end første led.

Vi har kortlagt alle vores tier 1-leverandører, som vi i øjeblikket arbejder sammen med. I flere tilfælde har vi faktisk kortlagt hele forsyningskæden – fra fiber til færdigt produkt. Vi forsøger konstant at gå længere tilbage i kæden for at sikre, at vi ved så meget om vores forsyningskæden som overhovedet muligt. Vi arbejder med en bred vifte af leverandører fra en række forskellige lande.

 

 

 

Ansvarlig produktion

Sådan arbejder vi med vores leverandører

 

I de senere år har vi ændret i måden, hvorpå vi arbejder med vores leverandører. For at kunne arbejde mere intensivt med nøgleleverandører har vi foretaget en markant reduktion i antallet af samarbejdspartnere. Dette initiativ gør det muligt for os at opbygge relationer, hvor vi i større grad kan påvirke og støtte hinanden i forhold til at skabe produkter af høj kvalitet på en mere transparent og ansvarlig måde.

Vi forsøger at have en proaktiv tilgang til vores arbejde med leverandører og fabrikker. JBS har været medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) siden januar 2010. Siden da har vi løbende intensiveret den måde, hvorpå vi proaktivt bruger BSCI som et værktøj til at overvåge og spore fremgang i forhold til de sociale problematikker, som er til stede i tekstilforsyningskæden. Dette giver os mulighed for at arbejde aktivt sammen med fabrikker og forretningspartnere med et mål om at skabe forbedringer i vores samlede forsyningskæde med hensyn til vigtige faktorer som arbejdstid, lønninger, sundhed og sikkerhed.

 

 

 

Alle fabrikker, som vi samarbejder med, revideres løbende gennem tredjepartsvirksomheder baseret på 13 omfattende principper, beskrevet detaljeret i BSCI’s Code of Conduct. BSCI’s adfærdskodeks er baseret på internationale arbejdsstandarder såsom International Labour Organization (ILO), FN’s (FN) vejledende principper for forretning og menneskerettigheder og Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD). Eventuelle fund i forbindelse med ovenstående vil blive behandlet gennem konstruktiv dialog og afhjælpningsplaner for at beskytte arbejdstagernes job og trivsel. At stoppe et forretningsforhold med en leverandør vil altid være den sidste instans, efter at vi har gjort alt for at løse problemet sammen.

Derudover tillader JBS ikke, at dyr blive skadet i forbindelse med udarbejdelsen af vores produkter. Dyr må ikke udsættes for smerte, men skal behandles med værdighed og respekt i henhold til gældende dyrevelfærdslove og internationale retningslinjer. Alle vores leverandører har underskrevet vores dyrevelfærdspolitik.

 

 

 

Vores egne fabrikker

Litauen

 

Udover vores portefølje af eksterne fabrikker ejer vi også to fabrikker selv; den ene producerer undertøj og den anden strikker strømper. Fabrikkerne ligger i Litauen, hvor de har en lang historie og beskæftiger mere end 200 højtkvalificerede medarbejdere. De to fabrikker auditeres løbende gennem BSCI, hvorfra de begge har modtaget A-ratings – det højest opnåelige resultat. Vores undertøjsfabrik er også GOTS og FSC-certificeret, hvilket understreger den høje standard, vi prøver at opretholde. GOTS-certificeringen sikrer, at fabrikken ledes ansvarligt og sikrer gode forhold for arbejderne og en mindre skadelig produktion med hensyn til miljøforhold i hele forsyningskæden.

 

Ansvarlig produktion

Leverandørpolitikker

 

Alle leverandører skal læse, underskrive og overholde vores leverandørpolitikker.

 

Vores certifikater

 

 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® er et af verdens mest kendte mærker til tekstiler testet for skadelige stoffer. Hvis et tekstilprodukt bærer SANDARD 100-mærkningen, kan du være sikker på, at alle komponenter i produktet er testet i forhold til en række strenge krav, der i mange tilfælde går ud over, hvad der kræves igennem national og international lovgivning.
Vi har vores egen Oeko-Tex certificering, der dækker de fleste af vores produkter. På denne måde kan vi sikre, at vores produkter ikke indeholder skadelige stoffer.

 


Certified by Ecocert Greenlife
License no. 210366

GOTS er en omfangsrig, frivillig global standard for hele forarbejdningen efter høst (inklusive spinding, strikning, vævning, farvning og fremstilling) af tøj og tekstiler fremstillet med certificerede økologiske fibre (såsom økologisk bomuld og økologisk uld) og inkluderer både miljømæssige og sociale kriterier. Standarden indbefatter blandt andet et forbud mod anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO’er), stærkt farlige kemikalier (såsom azo-farvestoffer og formaldehyd) og børnearbejde.

GOTS ved JBS
Vi har vores egen GOTS-certificering. Vores kontor og lager i Danmark er blevet auditeret og godkendt i forhold til GOTS-standarden, hvilket gør os i stand til at købe og sælge GOTS-certificerede produkter både B2B og B2C. Derudover er vores undertøjsfabrik i Litauen også GOTS-certificeret, hvilket betyder, at vi kan producere højkvalitetsprodukter på en ansvarlig måde.

 

 

OCS
Certified by Ecocert Greenlife
License no. 210366

 

Vi er OCS-certificerede. Kun produkter, der bærer OCS-mærket og -anprisningen, er certificerede.

OCS er en forkortelse for Organic Content Standard. Produkter, der er certificeret i henhold til Organic Content Standard, indeholder økologisk dyrket materiale, som er blevet uafhængigt verificeret på hvert trin i forsyningskæden, fra kilde til slutprodukt.

 


GRS
Certificeret af Ecocert Greenlife
Licens nr. 210366

 

Vi er GRS-certificerede. Kun produkter, der bærer GRS-mærket og -anprisningen, er certificeret.

GRS er en forkortelse for Global Recycled Standard. Produkter, der er certificeret i henhold til Global Recycled Standard, indeholder genbrugsmateriale, der er blevet verificeret på hvert trin i forsyningskæden fra genbruger til slutprodukt. Desuden har faciliteterne fra genbrugsvirksomheden til den endelige leverandør opfyldt sociale, miljømæssige og kemiske krav.

 

FSC®
License Code: FSC-C160308

 

Beskyttelse af gamle og truede skove er en vigtig del af beskyttelsen af verdens begrænsede skovressourcer og dyreliv. Skove optager store mængder kulstof fra atmosfæren, giver levesteder for dyr og levebrød for mennesker, beskytter mod jorderosion og er dermed en vigtig bidragyder til at reducere klimaet.

Hvad er FSC?
Forest Stewardship Council® (FSC) er en international non-profit organisation med flere interessenter, der er etableret for at fremme ansvarlig forvaltning af verdens skove.
I en FSC-certificeret skov fældes der ikke flere træer, end at skoven kan klare at reproducere sig selv, og dyre- og plantelivet beskyttes. Desuden garanterer FSC, at de mennesker, der arbejder i skovene, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr, anstændige lønninger og retten til at melde sig ind i eller danne fagforeninger.

FSC® ved JBS
Vi er medlem af FSC Danmark, og vi er også FSC-certificeret til at producere og sælge FSC-certificerede bambustekstilprodukter. Vores kontor og lager i Danmark samt vores undertøjsfabrikker i Litauen er dækket af vores FSC COC-certifikat, hvilket gør os i stand til at producere tekstilprodukter af høj kvalitet fra FSC-certificeret bambusviskose. Hvert år vurderer vores FSC-certificeringsorgan vores fortsatte overholdelse af FSC-standarderne. Kig efter vores FSC® certificerede produkter.